Đến Đâu Cũng Có Một Con Đường

THÁNH CA

   

  Giòng Đời               

   

  Về Nhà Chúa

                            

 
 

 

 Giáo  xứ  Hoàng  Mai  thân  yêu

*******************************

- Thánh Nhạc Vũ Lan

- Thánh Ca Hồng Dung

*******************************

Tâm  tư   len lén  tiếng kinh chiều

Giọng hát ngày xưa còn lắng đọng

Trong  tim còn vọng nỗi đam mê

 

Search site